Provis - direktrapporter från fältet

Alla företag som har folk ute på fältet behöver samla data och sedan kunna skapa rapporter och ta ut statistik.

Man vill ha ett verktyg som stödjer verksamheten och som är enkelt att använda samt minskar den manuella pappershanteringen och minskar antalet steg från påbörjat till avslutat och rapporterat arbete.

Personalen ska kunna rapportera och se statusen för olika händelser i realtid. Provis  är ett sådant verktyg.

Det är i första hand utvecklat för bevakningsbranschen men kan användas inom många andra områden. 

Provis körs på olika plattformar smartphones och läsplattor pc och kräver ingen speciell hårdvara,

sparar mycket arbete och man får bättre ordning på all information,

skapar en mängd olika rapporter och har ett inbyggt system för att mejla ut information till alla som skall ha tillgång till den.

 

Datatyper

 • Text
 • Bilder
 • Ljud
 • Video

Rapporter

 • Dagrapport
 • Månadsrapport
 • Utrykningsapport
 • Incidentrapport
 • Ärenderapport
 • Rondrapport
 • Timrapport
 • Griprapport
 • Polisrapport

Brancher

 

 • Säkerhet, bevakning
 • Fastighestsskötsel
 • Facility management
 • Hemtjänst
 • Tansporter
 • Systematiskt branskyssarbete

Funktioner

Modul Ingår i grund Beskrivning
Ärendehantering Ja Används när man behöver uppföjning av ärenden. Man registerar till exempel en felanmälan och sedan kan man enjkelt se vad som händer med ärendet tills att det är klart eller avskrivs.
Incidenter Ja Används för att registrera oplanerade händelser på fältet. Det kan exempelvis vara ett inbrott eller en person som har glömt sin nyckel. till en händelse kan man sedan koppla bilder text och ljud.
Ronder Ja Man kan lägga upp ronder med checkpunkter och arbetsmoment som skall utföras. Sedan kan man schemalägga ronderna.
Arbetspass Ja Man kan lägga in i systemet när man kommer och går. Detta är dels bra eftersom administratören vet vilka som finns på plats och dels så kan man grunda lönespec på arbetstiderna.
Arbetsorder Nej Arbetsledningen kan lägga ut order till personalen. Det kan vara till en speciell person eller ett objket. Engångsorder eller återkommande arbetsmoment
Larmutryckning Nej Utryckning med exempelvis rondbil när det har begåtts ett inbrott eller en olyckshändelse har inträffat
Schemalggning Nej Planera dag för dag vad som skall göras.
Dokumenthantering Nej Man kan lägga in olika typer av dokument och vewrsionshantera dessa. Koppla dokument till objekt, kunder eller personal. Det finnes en inbyggd signeringsfuntion som gör att personal tvingas läsa igenom viktiga dokument innan de börjar jobba.