Beskrivning

Idag efterfrågas i allt högre grad automatiserad patientmottagning inom vården. Dels därför att IT-miljön har blivit allt mer komplett men också för att det avlastar personalen på mottagningarna. I stället för att personal skall sitta i kassan och ta emot patienter så kan patienten registrera sin ankomst själv och betala ifall det är önskvärt. Detta leder till bättre vård, lägre kostnader och högre patientnöjdhet. En annan viktig faktor är att kontanthanteringen i samhället blir allt mindre. Kontanthanteringen leder till mer arbete för personalen och det är också en fråga om säkerhet. I sjukvården räcker det i stort sett med att ha patientfakturering, men Anreg erbjuder även kortbetalning och Swish om så önskas.

Bring har läge jobbat med obemannade samt pre-paid lösningar för kassa.
För att möta våra kunders behov har vi skapat ett komplett system för väntrumsmiljöer ANREG.
Nu kan vårdgivare spara både tid och pengar, samtidigt som man får mer nöjda patienter.

Anreg har en mängd olika funktioner, men allt är valbart efter kundens behov. I grunden är Anreg baserat på Brings tjänsteplatform för sjukvården BHSP (Bring Healthcare Service Platform).

Komponenter som ingår i BHSP

Personuppslagning

Kontrollera att personnumret är korrekt. Hämta namn och bokföringsadress

Patientfakturering


Skicka ut faktura till patienten automatiskt

E-Frikort

Integration mot den centrala e-frikortstjänsten så att patienten inte behöver visa upp stämpelremsa eller frikort

Kortbetalningar

Integration mellan kassasystem och kortterminal så att patienten själv kan betala med kort om så önskas

Kösystem

Brings egenutvecklade LINE-UP

Direktutskrifter

Har man betalningar eller ett köhanteringssystem så behöver systemet kunna skriva ut kvitton.

Patientregister

Ett lokalt patientregister där man kan lagra information om patienten som inte finns i den centrala folkbokföringen. Så som mejladress och telefonnummer.

Bokföringssystem

Om patienten kan betala i Anreg så kan man göra en integration mot vårdgivarens bokföringssystem

Funktioner

Olika betalningssätt
Kortbetalningar Faktura Mobilabetalningar
Kopplingar till externa system
Kopplingar till olika bokningssystem E-frikort Personregistret
Kopplingar till SLL
Reskontra GVR

Hämta Anreg

Ladda ner installationen