Kassapunkten

Kassapunkten uppfyller kraven i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister.

 • Enkelt att använda-Tex. Lätt att lägga upp nya produkter från excel.
 • Molnbaserad kontrollenhet- Ingen extra hårdvara behövs på din dator.
 • Kopplingar till externa system- Med hjälp av API plugins kan man koppla upp sig mot externa system online.
  (tex. , medlemsregister, bokningssystem
 • Rapporter- ger dig all den kontroll du behöver för en effektiv och lönsam verksamhet?

Funktioner i kassapunkten

 • Kvittoutskrifter övningskvitto, pro forma kvitto
  Man kan skriva ut både kassakvitto på en kvittoskrivare samt ett A4 kvitto på en vanlig laserskrivare.
 • E-posta digitalt kvitto till kund
  Det finns möjlighet att skicka ett kassakvitto till kundens e-post istället för att skriva ut det i butiken.v
 • Extra text på kvittot
  Man kan lägga till extra text på kvittot t.ex. Öppettider välkomsttext osv.
 • Konfigurerbara artiklar, varugrupper , försäljningsgrupper
  man kan dessutom lägga in bild på varan
 • Makulering av kvitto (Returkvitto).
  Returkvitton skrivs alltid ut vid återköp och felslag.
 • Makulering av enskilda produktrader.
 • Kan köra flera företag
 • Integrerbar med kortterminal
  Kassan kan kopplas till Verifone kortterminal
 • Växelkassa
  Används endast vid användning av kontanter som betalningsmedel.
  Registrering av växelkassa kan göras i samband med att man stämmer av kassan.
 • X- Z- rapporter
 • Kassasaldo
  Man behöver bara knappa in kassasaldot på morgonen, kassabehållning på kvällen och kontantinsättning till bank. Därefter skrivs dagsredovisningen ut.
 • Journalminnet
 • Kontaktfakura
 • Försäljningsstatistik
  Alla medarbetare kan följa dagsomsättningen direkt via kassan. I inloggningsfönstret kan försäljningsställena visas numeriskt och/eller med grafik - vad som ska visas och hur layouten ska se ut avgörs av administratören.
 • Man kan få ut Försäljningsstatistik i XML och excel.
 • Konfigurerbara rabattsatser
  Rabatt är en svår försäljningsparameter som ofta används i butiker.
  Det finns flera former av rabatter som alla ska hanteras olika. 
  Rabatt på en vara i procent eller kronor.
 • Enkel funktion för nytt pris – tidigare/nytt pris.