Brings historia

Vi startade i Stockholm 2001. Vi kom från AU-System och vår primära målgrupp var landsting och sjukvård.

Det första systemet som kom ut på marknaden var Carepoint för privata vårdgivare som skickade information till landstinget. Sedan utvecklade vi ett kassasystem för röntgen och specialistmottagningar på uppdrag av landstinget. Genom detta kom vi även in på elekroniska betalningar och fakturering. Vi utvecklade VOP för integration av kassa och kortterminal. Vi utvecklade även system för landstinget centralt så som WEKO för bokföringsfiler och WRES för automatisk fakturering av patienter.

Vi började så småningom få privata kunder inom segmentet kortbetalningar och integerade kassor och korttaerminaler åt våra kunder. Vi tog även fram en betalningsstation som till exempel användes för att sälja mat på jobbet. Kyrkor och andra välgörenhetsorganisationer började också använda vår betalningsstation.

Vi forsatte även att vidareutveckla Carepoint så att vårdcentralerna kunde få fram statistik och se hur mycket pengar de skulle få av landstinget. Även landstinget köpte så småningom Carepoint.

Tillsammans med Visma Collectors tog vi fram en faktureringslösning för privata vårdgivare som vi kallar Patientfaktura.

Idag jobbar vi bland annat med ett billingsystem och att system för insamling av information vid arbete ute på fältet så som bevakningspersonal och fastighetsskötare systemet kallar vi Provis.