WRES patientfaktura

Posted on Posted in Uncategorized

Vi erbjuder en automatiserad fakturatjänst för alla vårdgivare inom öppen och slutenvård. Vi gör kassaregistreringen mer effektiv, genom att kassören endast behöver registrera sina besök. Resten sköter systemet om. Automatisk rapportering till ekonomisystem och det innebär en automatiskt kundreskontra.

Mer info