Wkassa – Webbaserad sjukvårdskassa

Externa system

  • Bokningssystem
  • Personregistret
  • Fakturering

SLL system

  • RES
  • GVR
  • FUMS

E-frikort

Wkassan är integrerad med e-frikort så att man får veta hur mycket patienten bör betala och att patientavgifterna rapporteras till e-frikort.