Patientfaktura

Vad vi gör

Vi tillhandahåller effektiva finansiella flöden inom vårdsektorn, genom att erbjuda kredit och faktura tjänster som både sänker de direkta kostnaderna i form av minskad kontanthantering och även minskar de indirekta kostnaderna genom automatisering av de administrativa rutinerna.

 

Vi erbjuder en automatiserad fakturatjänst för alla vårdgivare inom öppen och slutenvård. Vi gör kassaregistreringen mer effektiv, genom att kassören endast behöver registrera sina besök. Resten sköter systemet om. Automatisk rapportering till ekonomisystem et innebär en automatiskt kundreskontra.

Vad löser fakturatjänsten?

Problemet idag är att det finns många olika kassasystem och att det inte finns någon standard för hur kundfakturor skall hanteras datamässigt. Många vårdinrättningar sköter faktureringen manuellt. Vissa system kan skapa fakturafiler men det finns inget system som kan ta hand om filerna. Detta leder till onödigt administrativt arbete samt förlorade intäkter. Många vårdinrättningar struntar helt enkelt i att skicka ut påminnelser för att det tar för mycket tid att hålla på med.

Hur fungerar det?

Bring åtar sig att oavsett vilket system ni har på vårdinrättningen ta hand om patientfaktureringen. Det enda kravet är att ni har internetuppkoppling. Har ni ett system som kan skapa fakturafiler så sätter vi upp en klient som skickar filerna till vårt system med automatik. Har ni inte ett system som kan skapa reskontrafiler så kan ni använda vår webbaserade registrator.

Bli mer effektiv samtidigt som du minskar
kostnaderna med vår automatiserade fakturatjänst.